DIŞ TİCARET UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

 

Eğitimin Amacı:
Ülkemiz, 1980 yılından bu yana tüm hükümet programlarında da yer aldığı üzere “ihracata dayalı kalkınma modeli” ekonomik gelişmenin ana unsuru olarak uygulanmaktadır. “2023 Yılında 500 Milyar Dolar İhracat” hedefinin gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye İhracatçılar Meclisi” nin öngörülerine göre yılda 22.000 civarında donanımlı beyaz yakalı dış ticaret elemanına ihtiyaç bulunmaktadır.

 

 

Hedef kitle:
 Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Hukuk, Filoloji gibi bölümlerinin 3. Ve 4. Sınıf öğrencisi olup dış ticaretçiliği meslek olarak seçmeyi düşünenler,
Dış ticaret yapan firmalarda çalışan, ancak sadece çalıştığı departmanla ilgili bilgisi olup da ithalat ve ihracata ilişkin bilgisi sınırlı bulunan ve kendilerini yetiştirmek isteyenler
İç ticaret yapan, ancak dış ticarete de yönelmeyi planlayan şirketler ve girişimciler.
Katılım: Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. 15 kişinin altında kayıt yaptıran olursa eğitim açılmayacaktır.
Program Süresi: 64 saat


Yer: Özcan Bilgisayar Kurs Merkezi

Ücret: 1.150.-TL (KDV Dahil)

 Belge: Eğitim sonunda Milli Eğitim onaylı Sertifika Eğitimlerin içerikleri:


DIŞ TİCARET UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI (64 SAAT)

1. GÜN:
Başlarken A’dan Z’ye Dış ticaret

2.GÜN:
Uluslararası Ticarette  “Terim Uzmanlığı” ve Terminoloji Bilgisinin Önemi
Terminoloji Bilgisiyle Uygulama ve Mevzuatın Deşifre Edilmesi I
Terminoloji Bilgisiyle Uygulama ve Mevzuatın Deşifre Edilmesi II
Terminoloji Bilgisiyle Uygulama ve Mevzuatın Deşifre Edilmesi III

3. GÜN:
İthalat Sistemimiz ve İthalat Türleri
İthalat Akışı / Süreç Analizi
AB ve İthalat Uygulamaları
İthalatta Haksız Rekabetten Korunma

4. GÜN:
Dış ticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
Uluslararası Ticarette Sözleşmeler – ITC Sözleşme
Ülkelere Özgü Sözleşmeler / Proforma Fatura-Sözleşme İlişkisi
Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)

5. GÜN:
Uluslararası Pazarlama
Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar

6. GÜN:
E-Ticaret Uygulamaları

7. GÜN:
Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri - Uygulama
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri - Uygulama
Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
Akreditif Akışı / Süreç Analizi II

8. GÜN:
Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010
Alternatif Finansman Araçları (Faktoring, Forfaiting)
Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı -İthalatçı ve Banka)
Dış Ticaretin Finansmanı I (Hükümet İhracat Prog./ Alıcı Kr.,SendikasyonKr. v.b.)

9. GÜN:
İhracatın Teşviki Yöntemleri - Genel
Devlet Yardımları – 1
Devlet Yardımları – 2
KOSGEB’in Sağladığı İhracat Teşvikleri

10. GÜN:
Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması
Eximbank Sigorta ve Garanti Programları

11. GÜN:
Kambiyo (döviz) mevzuatının dünü bugünü
Kambiyo mevzuatında dış ticaret uygulamaları
Yatırım teşvikleri / Dış ticaret firmaları açısından
Yatırım teşvikleri / Teşvik belgesi alma süreci

12. GÜN:
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I

13. GÜN:
Dış ticarette Kullanılan Belgeler ve Örnekleri

14. GÜN:
Nakliye ve Lojistik
Navlun ve Sigorta
Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama

15. GÜN:
Dahilde İşleme Rejimi / Uygulama Örnekleri
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulamaları
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / Vergi istisnaları
Geçici İthalat / İhraç Kaydıyla Satış /KDV İadesi

16. GÜN:
Vaka analizi